Size uygun franchise araştırılmaya başlanılmadan önce bazı kriterler eşliğinde karar verilir.

  • Çalışmayı düşündüğünüz Faaliyet alanınız?
  • Faaliyet alanınıza ilişkin SWOT analizin hazırlanması

Bulunduğunuz Bölgede faaliyet alanınızın genişliği, talep öngörüsü, rakip firmalar ve bölge üzerindeki etkinlikleri, faaliyet alanınıza ilişkin fırsatlar ve tehditlerin tespit edilmesi

  • Alternatif Franchisor firmaların değerlendirilmesi

Yatırım maliyeti, yatırım geri dönüş süresi, (know-how) desteklerinin yeterliliği, franchisor firmanın franchisee’ye yaklaşımı

  • Bütçeleme ve Finans
  • Franchisor Firmaya karar verme ve uygulama başlatma