Franchising kısmının en zor kısımlarından biridir. Bu konuda yapılacak hatalar şirketleri çok ciddi maddi ve manevi tazminatlara maruz bırakabilir.

Franchise sözleşmesine ait unsurların tamamının sözleşmede tanımlanması gerekir.

Projenin daha uzun soluklu olması, doğru bir alt yapı ile başlamak için Frachisor ve Franchisee arasında oluşturulacak sözleşmenin mali müşavir ve konunun uzmanı olan kişiler tarafından oluşturulması önemlidir. Franchisor ve franchisee arasındaki ilişkinin ve hangi franchise alanına girdiği ve kapsamları oluşturulmalıdır.

Aradaki ilişkilerin tamamının sözleşmeye tam ve anlaşılır bir şekilde eklenmesi ve uyuşmazlık durumları için uyuşmazlık sözleşmesinin oluşturulması gerekir.

Arada bulunan ticari ilişkilerin düzenlenmesi için ticari sözleşme gerekir.