“Bir ürün ve hizmetin üzerinde özel ya da tüzel kişinin, bir başka üretici ya da tacire bir ürün veya hizmeti belirli bir bölge ve süre sınırlı olmak üzere üretmek ya da satmak hakkını, bir bedel karşılığında vermesidir.” (Türk Ekonomi Sözlüğü)

“İki taraf arasındaki süreklilik gösteren bir ticari ilişkiye dayanan, anlaşmadır.” (Hurt Bill)

“Bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkına sahip tarafın, belirli bir süre belirli bir süre koşul ve sınırlamalar dahilinde işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin bilgi ve destek (know-how) sağlamak sureti ile, imtiyaz hakkını ticari işler yürütmek üzere ikinci tarafa verdiği imtiyazdan doğan, uzun dönemli ve sürekli iş ilişkilerinin bütünüdür.” (UFRAD Rehberi 2001-2002: 76)

“Bir ticari işletmenin bir başka ticari işletmeye mallarını satma, mamüllerini üretme, hizmetlerini sergileme veya ismini kullanma hakkını verdiği ticari ilişkiler içeren bir kavramdır.” (Hall ve Dixon, 1988)